Een reis naar een ruimte waar verfijndere energie werkzaam is.

 

 

 

Hoe kunnen we het aardeleven verrijken met verfijndere energieën? Hoe kunnen we leren hiermee om te gaan? Hoe kunnen we dit in het dagelijks leven tot uitdrukking brengen?

De hooggevoelige kinderen en mensen van deze tijd laten zien dat leven heel […]

Lees verder >>

Kleur bekennen.

Kleur durven geven aan het leven dat je leeft waarbij je uitgangspunt zal worden je innerlijke natuur te eren en vandaar te ontwikkelen en te ontplooien.

Een ander, uitnodigend en uitdagend perspectief.

Durf jij de sprong te wagen?

Leven is beweging en beweging is leven.

Denken, voelen en willen zijn drie belangrijke pijlers en […]

Lees verder >>

Het proces van innerlijke ontwikkeling of Zelfontplooiing.

De kleur blauw vertegenwoordigt het onbewuste. Het licht laat zich zien vanuit het onbewuste en is zo in het bewustzijn gekomen.

Dit innerlijke proces ontvouwt zich stapje voor stapje. Het is een reis naar zelfkennis. Een reis om te ontdekken hoe en wie je werkelijk bent, opdat je […]

Lees verder >>